Ambalaža za jaja

Podloške i kutije za jaja

Podloške za jaja, legice, kartoni za jaja samo su neki od najčešćih naziva koji se koriste na našem govornom području za jedan isti proizvod koji se najviše koristi za transport jaja.

Podloške za jaja od oblikovanih papirnih vlakana u potpunosti su proizvod koji se dobija od starog recikliranog papira. Ova vrsta pogonske sirovine predstavlja obnovljiv resurs, koji je biorazgradiv.

Korišćenjem starog otpadnog papira mi smanjujemo količinu oslobođenog metana koji predstavlja produkt raspadanja istog a na taj način utičemo na smanjenje štetnog uticaja na ozonski omotač.

Takođe korišćenjem takvog papira i kartona u proizvodnji na deponijama se pravi slobodan prostor za odlaganje drugog materijala, smanjuje se seča šumskog dobra planete Zemlje . Na taj način naši proizvodi mogu da ponesu epitet eco frendly products.

Koristeći proizvode iz nove tehnološke linije Euro dobijaju se podloške manjih dimenzija, koje se pakuju u transportne kutije takođe manjih dimenzija. Na ovaj način pored lakšeg i bržeg transporta naši kupci imaju i veće finansijske uštede.

Sa ovakvim načinom pakovanje jaja (legice manjih dimenzija) koriste se i transportne kutije manjih dimenzija koje takođe imaju nižu cenu.

EURO legice

15" libri 300*300mm
17"libri 300*310mm
20"libri 300*310mm

Obične legice

15" libri 300*300mm
17"libri 300*310mm
20"libri 300*310mm

Kutije za 10 jaja